Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

AKATYST

KU CZCI BŁOGOSŁAWIONEJ

KAROLINY KÓZKA

 

Hymn

O, Czcigodna Dziewico, Błogosławiona Karolino.

Twą chwalebną śmierć wysławiamy, czciciele Twoi,

Dostojna nasza Męczennico. 

Twym zwycięstwem urzeczeni i uświęceni,

pieśnią chwały i uwielbienia pokornie prosimy,

byśmy do Ciebie wołać mogli:

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

WYCHWALANIE 1

 

Anielskiej Matki Uroczystość była dniem Twoich urodzin, o błogosławiona Karolino jako zapowiedź Twego życia, bowiem Swym krótkim życiem w czystości i męczeńską śmiercią pokazałaś nam, jak wspaniały jest człowiek stworzony na obraz i Boże podobieństwo i uwieńczony chwałą niewiele mniejszą od Aniołów. Dlatego wpatrzeni w Twoje ciche, czyste i anielskie życie pokornie prosimy Wszechmogącego Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wołając z wiarą:

 

Witaj, czcigodny Aniele czystości,

Witaj, zwyciężczyni broniąca dziewictwa,

Witaj, odbierająca z rąk Chrystusa palmę męczeństwa,

Witaj, radości i chwało tarnowskiej ziemi.

 

Witaj, przykładzie męstwa dla Polski i świata,

Witaj, chlubo całego Kościoła świętego,

Witaj, wzorze świętości dla młodzieży i wszystkich wierzących.

Witaj, prosta i uboga córko polskiej ziemi.

 

Witaj, napełniona Duchem prawdy i męstwa,

Witaj, pełna duchowej siły i mocy.

Witaj, cudowny kwiecie dziewictwa i czystości,

Witaj, męczennico świętego i czystego życia.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.   

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 1

 

Bóg zapragnął Twego piękna i przeniósł Cię w tak młodym wieku do krainy życia wiecznego przyjąwszy ofiarę Twego świętego życia. A my pełni zdumienia śpiewamy dziękczynne Alleluja!  

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 2

 

 

Cześć Tobie oddajemy Błogosławiona Męczennico, która od najmłodszych lat wiedziałaś, jakie wartości Boże i ludzkie w życiu są najważniejsze. Wdzięczni za to pouczenie i przypomnienie wołamy z wiarą: 

  

Witaj, niepokonana ofiaro ludzkiej namiętności,

Witaj, zaufanie złożone w dobrotliwym Bogu,

Witaj, pełna zawierzenia i oddania Bogu swego życia,

Witaj, ozdobo Anielskiego Chóru Dziewic.

 

 

Witaj, wybrana przez Boga jako, to co jest słabe i niemocne,

Witaj, zawstydzająca mędrców i mocnych tego świata,

Witaj, ukazująca wielkość należenia do Boga Miłości,

Witaj, pokazująca wezwanie do świętości.

  

Witaj, wychowana w duchu świętej pobożności,

Witaj, wzorze codziennej pracowitości,

Witaj, pokazująca ogrom swej ofiary życia,

Witaj, pełna odwagi i determinacji.

  

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 2

 

Dom Twój rodzinny nazywano "domowym kościółkiem", "Betlejemką"
i "Jerozolimką", ponieważ z ciężką pracą łączono w nim życie religijne
i patriotyczne. Wdzięczni za ten przykład rodzicielskiego i domowego wychowania śpiewamy dziękczynne Alleluja!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 3

 

 

Ewangelią świętą była przesiąknięta atmosfera Twego rodzinnego domu
a wychowanie oparte na pobożności i prawdach wiary świętej przyniosło błogosławiony owoc w Twoim życiu. Wdzięczni za tak wielki dar wołamy z wiarą:

  

Witaj, kochająca modlitwę od lat najmłodszych,

Witaj, wzrastająca w miłości Bożej i rodzinnej,

Witaj, odznaczająca się duchem apostolskim,

Witaj, ucząca gorliwie katechizmu i prawd wiary.

  

Witaj, bo w Twoim domu kwitło głębokie życie religijne,

Witaj, bo każdego dnia odmawiano Różaniec,

Witaj, bo codziennie śpiewano Godzinki,

Witaj, bo Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale celebrowano w Wielkim Poście.

  

Witaj, dzieląca się z innymi wiedzą o Bogu, świecie i ojczyźnie,

Witaj, prowadząca innych do poznania Boga,

Witaj, pokazująca odważnie, czym jest wiara w życiu,

Witaj, ożywiająca życie religijne i patriotyczne. 

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

  

 

DZIĘKCZYNIENIE 3

Fale wojennej zawieruchy nie ominęły Twej rodzinnej wioski, a Ty jako nieznana nikomu wiejska dziewczyna padłaś jej niewinną ofiarą. Napadnięta poniosłaś męczeńską śmierć w obronie Swej czci i czystości. Podziwiając Twe świadectwo pełni zadumy serca śpiewamy dziękczynne Alleluja!

 

 Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 4

 

Głębia Twej pobożności i odwagi zachwyca nas i ujmuje, choć życie Twe przypadło na czasy trudne, pełne niepokoju i niepewności jutra. Przykładem Twym pouczeni wołamy z wiarą:

  

Witaj, stawiająca czystość ponad życie,

Witaj, pełne naturalnej skromności dziewczę,

Witaj, mocnego usposobienia względem życiowych zasad,

Witaj, bo w Twoich oczach dostrzegano powagę i zdecydowanie. 

 

Witaj, pracowicie i wytrwale poszukuca prawdy,

Witaj, wielkiego zapału w zdobywaniu wiedzy religijnej,

Witaj, wierna zawsze obranym wartościom,

Witaj, przeniknięta naturalną prostolinijnością.

 

Witaj, służąca dobrą radą i pomocą,

Witaj, pomnażająca otrzymane od Boga dary i talenty,

Witaj, promieniująca naturalnym blaskiem dobroci,

Witaj, obdarowująca innych swym duchowym bogactwem. 

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

  

DZIĘKCZYNIENIE 4 

Hartem ducha wiary, pobożności i odwagi nie pozwoliłaś na zbezczeszczenie Swego ciała jako Świątyni Ducha Świętego. Choć zginęłaś, nadal żyjesz w naszych sercach i Chrystusowym Kościele. A my pełni wdzięczności za tak wspaniały przykład śpiewamy dziękczynne Alleluja!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 5 

Ikoną czystości, pięknej i delikatnej jesteś, o błogosławiono Karolino, Obrazem najszlachetniejszych wartości ludzkich i Boskich. Zapatrzeni w Ciebie z podziwem do Boga wołamy z wiarą:   

 

Witaj, dzieląca się wiedzą opartą na wartościach chrześcijańskich,

Witaj, prowadząca głębokie życie wewnętrzne,

Witaj, gotowa zawsze do pomocy innym,

Witaj, usługująca potrzebującym na miarę swoich możliwości.

 

Witaj, umiejętnie dodająca do wiary swoją pracowitość,

Witaj, zawsze wierna swoim postanowieniom,

Witaj, zdolna i pilna uczennico,

Witaj, nosząca nieustannie Boga w swoim sercu.

 

Witaj, pełna zaangażowania w poszukiwaniu życiowej mądrości,

Witaj, prowadząca innych ku miłości Bożej,

Witaj, zachęcająca wszystkich do życia bez grzechu,

Witaj, pomocnico kapłanów w organizowaniu nowej parafii.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 5

Jako że życie Twoje było wypełnione żmudną pracą i modlitwą w domu i parafii, naucz i nas, nasza czcigodna Patronko wychwalać dobrego Boga,
który w Tobie zostawił nam wspaniały przykład do naśladowania, abyśmy mogli żyć i śpiewać dziękczynne Alleluja!  

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 6

Kiedy wybiła godzina Twej męki i odejścia z tego świata, do ostatnich chwil życia zmagałaś się i walczyłaś, aby być wierną Bogu, nawet za cenę życia i stałaś się męczennicą w obronie czystości. My zaś z podziwem i zadumą serca oddajemy Ci chwałę śpiewając z wiarą: 

 

Witaj, odznaczająca się prawdziwą pobożnością,

Witaj, rozmiłowana w modlitwie żańcowej,

Witaj, odwiedzająca chorych i starszych,

Witaj, często przystępująca do wynagradzającej Komunii świętej.

 

Witaj, śpiewająca Godzinki i Nieszpory przy swojej pracy.

Witaj, należąca do Bractwa Wstrzemięźliwości i Apostolstwa Modlitwy,

Witaj, prowadząca Młodzieżowe Koło Róży,

Witaj, wiodąca we wszystkim pobożne życie.

 

Witaj, z wielkim zapałem ucząca zasad wiary swoje rodzeństwo,

Witaj, przygotowująca do Pierwszej Komunii świętej dzieci w parafii,

Witaj, zachęcająca rówieśników i starszych do czytania książek,

Witaj, propagująca czasopisma religijne.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 6

Lekcję ogromnej wiary, odwagi i heroizmu dajesz nam, nasza Orędowniczko
i pobudzasz nas, abyśmy nabożnie rozważali Twe krótkie święte życie i Twą męczeńską śmierć i śpiewali Bogu dziękczynne Alleluja!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

  

WYCHWALANIE 7

Łaską męczeństwa obdarzył Cię Bóg, abyś całemu światu pokazała,
że błogosławieni są ubodzy w duchu, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy są miłosierni i czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni Boga oglądać będą, gdyż do nich należy królestwo niebieskie, do którego i my idziemy wołając z wiarą:

 

Witaj, Męczennico w obronie czystości,

Witaj, Obrończyni dziewczęcej niewinności,

Witaj, Kwiecie pięknej czystości,

Witaj, Gwiazdo swojego ludu.

 

Witaj, mężna i odważnie wiarę wyznająca,

Witaj, bogata w mądrość i dary Bożej łaski,

Witaj, świadcząca o niezniszczalnej przynależności człowieka do Boga,

Witaj, dziewico niezłomnego ducha.

 

Witaj, ziarno Bożej Ewangelii, co padło na glebę Twojej duszy,

Witaj, wydająca stokrotny owoc swego życia,

Witaj, świadoma swej kobiecej godności i duchowej piękności,

Witaj, szlachetne dziewczę pełne Ducha Prawdy. 

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 7

Miłością serdeczną do Boga i ludzi napełniona zawstydzasz nas wszystkich, starszych i młodych, oraz pobudzasz, abyśmy mogli zobaczyć prawdziwą godność człowieka i na nowo odkryli właściwą hierarchię wartości. Wdzięczni za tę lekcję miłości Dobremu Bogu śpiewamy dziękczynne Alleluja!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 8 

Nie przestawaj być dla nas wszystkich, wierzących i niewierzących, nieustannym wzorem heroicznej walki w obronie czystości i ludzkiej godności, albowiem poruszasz nasze serca ogromem swojej ofiary niezrozumiałej dla ludzi oddanych złu i grzechowi. Wdzięczni Bogu za dar Twego życia wołamy z wiarą:

 

Witaj, błogosławiona w swoim męczeństwie,

Witaj, mówiąca do nas życiem i śmiercią,

Witaj, świetlany przykładzie czystości dla chłopców i dziewcząt,

Witaj, pokorne zadziwienie dla starszych i młodych.

 

Witaj, uświęcenie godności ciała dla mężczyzn i kobiet,

Witaj, obrazie wiecznej nieśmiertelności,

Witaj, odpocznienie w Bogu wiecznym i żywym,

Witaj, młodziutka córko Kościoła świętego.

 

Witaj, wypełnienie Orędzia Ośmiu Błogosławieństw,

Witaj, znaku i języku Dobrej Nowiny o zbawieniu,

Witaj, mocy wezwania do życia anielskiego,

Witaj, świadku Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

DZIĘKCZYNIENIE 8

Oczekując z całym narodem dnia wolnej i niepodległej Polski złożyłaś bohaterską i męczeńską ofiarę ze Swego młodego życia. Swą śmiercią mówisz nam
o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby i ludzkiego ciała.
Za Twe świadectwo życia i duchowe piękno śpiewamy Ci dziękczynne Alleluja!

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

 

WYCHWALANIE 9

Poruszeni Twym heroizmem błogosławiona nasza Rodaczko i Córko polskiej ziemi pragniemy przypatrywać się własnemu powołaniu i swoim życiem naśladować Twoje cnoty, abyśmy i my osiągnęli królestwo niebieskie,
dlatego wołamy z wiarą:

 

Witaj, mówiąca do nas swym życiem słowami Ewangelii,

Witaj, oddająca swoje młode życie, aby obronić kobiecą godność,

Witaj, błogosławiona pięknego i czystego serca,

Witaj, oglądająca Boga w Królestwie Niebieskim.

 

Witaj, nie poddająca się brudnej przemocy,

Witaj, szukająca mocy i siły Bożej w momencie śmiertelnej próby wiary,

Witaj, odważnie i mężnie broniąca cnoty czystości,

Witaj, opierająca się zbrojnemu napastnikowi.

 

Witaj, szukająca w Bogu Stworzycielu ocalenia życia i godności,

Witaj, dająca w śmierci świadectwo życiu nieśmiertelnemu,

Witaj, dostępująca nowego życia w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa,

Witaj, złożona w rękach Boga, który jest Bogiem życia.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 9

Rozważając Twe bogobojnie wychowanie i życie we czci, świętości i godności względem ciała i duszy, pragniemy iść Twoimi śladami. Ty bowiem oddałaś ziemskie życie, aby mieć życie z Chrystusem. Dlatego razem z Tobą pragniemy śpiewać Bogu dziękczynne Alleluja!

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

WYCHWALANIE 10

Swoim krótkim życiem pokazałaś, jak z Bogiem można zrealizować swoje życiowe powołanie, jak być pięknym człowiekiem idącym przez życie z Chrystusem
w sercu, a męczeńską śmiercią dałaś świadectwo przynależności do Boga. Wdzięczni za ten wspaniały przykład wołamy z wiarą:

 

Witaj, nie poddająca się mocy zła i nienawiści,

Witaj, cierpiąca katusze duszy i ciała,

Witaj, poddana udręce zatrwożonego serca,

Witaj, składająca ofiarę ze swego życia.

 

Witaj, świadoma, że Bogu jest źródło łaski i szczęścia,

Witaj, światłości niegasnącej wieczności,

Witaj, czystego serca, duszy i oczu,

Witaj, mężna w wyznawaniu wiary.

 

Witaj, bo pożądliwość Cię nie przemogła.

Witaj, bo żyłaś z Bożej bojaźni czyniąc dobro innym,

Witaj, bo nie było w Tobie fałszu i kłamstwa,

Witaj, bo byłaś przed Bogiem zawsze bez skazy.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

DZIĘKCZYNIENIE 10

Tak więc święci są po to, ażeby zawstydzać i motywować nas, abyśmy mogli świadczyć o powołaniu i wielkiej godności człowieka, jaką człowiek ma wobec Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia. Wdzięczni za te zbawcze dary śpiewamy dziękczynne Alleluja! 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

WYCHWALANIE 11

Uroczysty Twój pogrzeb był prawdziwą manifestacją religijno-patriotyczną
i pierwszym aktem kultu, bowiem mimo wojny zgromadził tysiące ludzi. My także sławimy Cię, nasza czcigodna Patronko i wołamy z wiarą:

 

Witaj, bo za sprawiedliwość Pan Cię wynagrodził,

Witaj, bo odpłacił Ci zbawieniem według czystości rąk Twoich,

Witaj, bo strzegłaś w swym życiu dróg Pana,

Witaj, bo miałaś przed oczyma Jego przykazania.

 

Witaj, bo za odwagę otrzymałaś wieczną nagrodę,

Witaj, bo pokonałaś zło niosące zagładę,

Witaj, bo schwytana sidła śmierci życie wieczne odnalazłaś,

Witaj, bo Bóg był Twoją siłą i mocą.

  

Witaj, bo Bóg nagrodził Cię za bogobojne i cnotliwe życie,

Witaj, ozdobny diademie Królestwa Bożego,

Witaj, radosny śpiewie serca Bogu oddanego,

Witaj, chwało zbawionych pełna czystości i łaski.

  

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 11

Wraz z Tobą, błogosławimy Pana i dziękujemy za Twe wspaniałe świadectwo życia i śmierci, Córko prostych rodziców nadwiślańskiej ziemi, Gwiazdo swojego ludu, i wraz z całym Kościołem zanosimy ciche wołanie Twojej duszy i pełni radości śpiewamy Bogu dziękczynne Alleluja!

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 12

Zaszumiały brzozy, przeczuwając grozę Twej męczeńskiej śmierci. Z bólem serca pytamy, gdzie jesteś żołnierzu-bracie, który w swym grzesznym sercu zapisałeś śmierć niewinnej swej siostrze w człowieczeństwie? Jej przelana krew woła
z ziemi: Nie zabijaj, nie krzywdź, nie odzieraj z godności i łaski, a błogosławieni czystego serca, są ci, którzy w Panu umierają, albowiem oni Boga oglądać będą. My zaś wpatrzeni w Ciebie wołamy z wiarą:

 

Witaj, bo jesteś przykładem, jak lęk zwyciężać,

Witaj, bo pokazujesz, jak osiągnąć radość zbawienia,

Witaj, bo przez męczeńską śmierć zaczęło się Twoje nowe życie,

Witaj, bo odniosłaś podwójne zwycięstwo.

 

Witaj, bo wielce wymowne jest Twoje młode dziewczęce życie,

Witaj, bo jakże mocno przemawia do nas Twoja śmierć męczeńska,

Witaj, bo zdumiewa nas Twój heroizm i męstwo,

Witaj, bo z godnością oddałaś Bogu swego ducha.

 

Witaj, bo raz obranej wartości byłaś zawsze wierna,

Witaj, bo szlachetnie wypełniałaś swe postanowienia,

Witaj, bo żyłaś Orędziem Dobrej Nowiny o zbawieniu,

Witaj, bo Ewangelia była Twoim światłem wiecznego przeznaczenia.

 

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 12

Źródło stworzenia i odkupienia wypływa z miłości Boga do grzesznego człowieka.

Dziękujemy Chrystusowi za śmierć i zmartwychwstanie i za tę moc, jaką objawił w Twoim czystym życiu i w Twojej męczeńskiej śmierci, o błogosławiona Karolino
i razem z Tobą śpiewamy dziękczynne Alleluja!  

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

 

 

WYCHWALANIE 13

Życiem Swym pokazałaś wszystkim, że choćby ktoś cały świat zdobył a na duszy poniósł szkodę, nic nie zyska. Zginęłaś tragicznie broniąc Swego dziewictwa,
ale z Twej śmierci wyrosła świętość. Dałaś świadectwo Chrystusowi Swego życia przez męczeńską śmierć, aby i nasza radość zbawienia była pełna. Dlatego pełni wdzięczności wołamy z wiarą:

 

Witaj, bo Twoja świętość i męczeństwo stały się życiową inspiracją,

Witaj, bo wielu pragnie Cię naśladować i cześć Tobie oddawać,

Witaj, bo swoją osobą zauroczyłaś wielu twórców, muzyków i poetów,

Witaj, bo wyrazem kultu są utwory literackie Tobie poświęcone.

 

Witaj, bo Bóg mieszkał w Twoim czystym sumieniu,

Witaj, bo Bóg zawsze był w Twoim sercu i na ustach,

Witaj, bo Bóg był jedynym Panem Twojej duszy i ciała,

Witaj, bo Stwórca i Odkupiciel był Twoją śmiercią do życia wiecznego.

 

Witaj, bo Chrystus był Twoją mocą, mądrością, uświęceniem i odkupieniem,

Witaj, bo wola Boga była Twoją codzienną powinnością,

Witaj, bo śpiewem, pracą i modlitwą chwaliłaś swego Pana i Stwórcę,

Witaj, bo ukazałaś godność człowieka w czeńskiej śmierci.

 

Witaj, bo wzywasz nas, abyśmy przypatrzyli się własnemu życiu i powołaniu,

Witaj, bo uczysz nas, jak mamy z odwagą trwać przy dziedzictwie naszej wiary,

Witaj, bo wskazujesz, że światło wiary ma być naszym wezwaniem do świętości,

Witaj, bo wszystkich nas zapraszasz do wiecznej chwały i zbawienia.

 

 Witaj, Męczennico Dziewicza. 3x

 

 

Hymn

 

O, Czcigodna Dziewico, Błogosławiona Karolino.

Twą chwalebną śmierć wysławiamy, czciciele Twoi,

Dostojna nasza Męczennico. 

Twym zwycięstwem urzeczeni i uświęceni,

pieśnią chwały i uwielbienia pokornie prosimy,

byśmy do Ciebie wołać mogli:

Witaj, Męczennico Dziewicza.

 

 

DZIĘKCZYNIENIE 13

Chwała i cześć niech będzie Bogu za Twe chwalebne życie i męczeństwo,
o błogosławiona Karolino. Razem z Tobą i ze wszystkimi Świętymi Mieszkańcami Nieba pragniemy wyśpiewać pełne uwielbienia dziękczynne Alleluja!   

Alleluja, Alleluja, Alleluja!  3x

 

  

Modlitwa kończąca Akatyst

 

Bóg, który jest Źródłem czystości i Dawcą siły w Twoim męczeństwie
o błogosławiona Karolino, niech nas uwolni od grzesznych skłonności, obdarzy łaską świętości i podda działaniu Bożej łaski, niech wspiera nas Twymi zasługami, aby Twoje szczęście i radość wiecznego zbawienia było i naszym udziałem,
niech Twoja ofiara młodego życia wzmocni nasze dążenia i ducha męstwa,
a Twoja męczeńska śmierć przyniesie nam zbawcze owoce świętości.

O błogosławiona Karolino, wstawiaj i przyczyniaj się za nami w błaganiach, abyśmy trwali przy świętym dziedzictwie naszej wiary, dawali świadectwo Chrystusowi, nawet przez śmierć, bowiem wszystko jest w rękach Boga,
który jest Panem życia a do nas należy królestwo niebieskie, do którego zaprasza nas Ojciec i Syn, i Duch Święty, Bóg błogosławiony na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Błogosławieństwo

  1. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
  2. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
  3. Idźcie w pokoju Chrystusa, Akatyst skończony. W. Bogu niech będą dzięki.

 

 

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Sanktuarium w Zabawie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.