Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rozważania Drogi Krzyżowej ( Droga Światła) przygotowane przez siostry Służebniczki Dębickie.

DROGA ŚWIATŁA Z BŁ. KAROLINĄ

 

Stacja I –Zachowaj mnie, Boże

Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Ty jesteś moją jedyną nadzieją, która powstała z martwych. Zachowaj mnie w chwilach mojej codzienności, gdy wydaje mi się, że jestem w ciemnej dolinie smutku, rozczarowań sobą i gdy potykam się o kamienie osamotnienia, rozczarowania i złości. Zachowaj mnie Boże, gdy szukam w Twoim Słowie pocieszenia i nadziei.

Na Drodze Światała w tych dniach Zmartwychwstania spotykam Ciebie bł. Karolino, która dajesz mi przy pierwszej stacji światło mówiąc: Szukaj schronienia w Bogu. Trwaj w jego Słowie i szukaj światła tylko w Nim. Właśnie tutaj, pośród lasów Wał Rudy, Pan pokazał Ci ścieżkę życia. Wiara otrzymana w darze sakramentu chrztu świętego, umacniana w rodzinnym domu, a przede wszystkim w Twoim młodzieńczym sercu prowadziła Cię na drogę męczeńskiej śmierci.

Bł. Karolino, wzorze żywej wiary, spójrz na nasze serca i swoim przykładem wzmacniaj naszą wiarę.

 

Stacja II - Mówię do Pana

Apostołowie przybywający do pustego grobu uwierzyli w moc słyszanych wielokrotnie słów Jezusa, który mówił im nie tylko o swojej męce ale i o nadziei wielkanocnego poranka. Teraz to oni mówią do Pana: Tyś jest Panem moim, poza Tobą nie ma dla mnie dobra.

Spoglądając na wydarzenia biblijne odnajdujemy siebie w postawie Apostołów. Tak często wątpimy w wierze, nie rozpamiętujemy słów i wydarzeń, jakie wypełniają nasze życie. Światłem na tej drodze jest dziś dla nas Córa Tarnowskiej Ziemi - bł. Karolina. Jej radość ze spotkania ze Zmartwychwstałym wyrażała się w radości bycia dzieckiem Boga. Dla rówieśników i wszystkich spotykanych była świadkiem Ewangelii, kiedy przychodziła z bezinteresowną pomocą potrzebującym, gdy przebaczeniem obdarzała tych, którzy ją krzywdzili. Ona Ewangelię rozważała w sercu, gdy spieszyła pod gruszę i gdy sprzątała dom rodzinny.

Bł. Karolino, dziś wielu młodych, za Twoim przykładem, pragnie być świadkiem Ewangelii. To ci, którzy szukają w Tobie wzoru we wspólnotach Ruchu Czystych Serc czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Spójrz dziś na nich zebranych podczas tego nabożeństwa i wzmocnij ich pragnienie czytania, rozważania i życia Ewangelią. Ty każdego dnia znajdowałaś czas na osobiste spotkanie ze Słowem Bożym - ucz nas bycia „piątą ewangelią”, którą inni czytają patrząc na nasze życie i postępowanie.

 

Stacja III - Chronię się do Ciebie

Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie i posyła ją z Dobrą Nowiną o zbawieniu. Pan niegdyś stał się jej schronieniem i swoim pełnym miłości wzrokiem leczył rany jej serca. Stał się też dla niej obrońcą i wybawicielem. Dziś potrzebuje Marii Magdaleny, by zagubionym uczniom powiedzieć, że On żyje.

Dla bł. Karoliny, po której śladach światła idziemy, Chrystus był zawsze żywy. Dlatego często z Nim rozmawiała. Jej pobożność wyrażała się w poddaniu woli Bożej i zaufaniu na wzór Maryi. Modlitwa była dla niej spotkaniem z Przyjacielem, więc nigdy z niej nie rezygnowała. Modlitwa prowadziła ją zawsze do służby innym i do gorliwego apostolstwa.

Bł. Karolino,w moim zabieganiu proszę Cię, nauczycielko prawdziwej pobożności, pomóż mi zaplanować każdy dzień tak, by było w im spotkanie z Przyjacielem na modlitwie.

 

Stacja IV –Pan mój los zabezpiecza

Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus– jako towarzysz drogi słucha ich smutnych serc i pozwala wypowiedzieć wszystkie swoje niepokoje. Pan ich szuka i jest z nimi na każdej drodze. Jest też na naszych drogach codzienności, jako towarzysz, który słucha i wyjaśnia. On zabezpiecza nas los. Uczniowie przekonali się o tym, gdy zasiedli z towarzyszem do stołu a On łamał dla nich chleb i wtedy poznali Go po znakach.

Bł. Karolina, z sercem oddanym Bożym sprawom, podczas tej stacji światła wskazuje nam na nadzieję. Żyła przekonaniem, że nadzieja nigdy zawieść nie może, że wszystko ma swój czas. Nie tylko żyła nadzieją, ale była świadkiem nadziei dla mieszkańców Wał Rudy, cierpiała z cierpiącymi, sercem słuchała zatroskanych rodziców i zalęknionych koleżanek. Nadzieję złożyła w Bogu i dłoniach Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na której obraz spojrzała ostatni raz wychodząc z oprawcą z rodzinnego domu na drogę męczeńskiej śmierci, która dziś jest naszą drogą światła. Bo święci zawstydzają, bo święci wskazują na inną rzeczywistość.

 

 

Stacja V –Ty ścieżkę życia mi ukażesz

Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba.

Bł. Karolina na Eucharystii odnajdywała miłość. Ceniła bardzo każdą możliwość uczestniczenia we Mszy św. Kilkukilometrowa droga była dla niej czasem duchowego przygotowania serca na spotkanie z Jezusem. A to spotkanie prowadziło ją potem do spotkania z człowiekiem.

Ona nie patrzyła nigdy na siebie, ale zawsze widziała potrzeby innych spiesząc im z pomocą i modlitwą. Służyła na wzór Chrystusa umywającego nogi uczniom. Pokazała nam, jak należy prawdziwie służyć. Prośmy, by wstawiała się za nami, by bezinteresowna służba wyróżniała nas i nadawała sens naszej wierze.

Pomagaj nam bł. Karolino służyć czynami i modlitwą - wspieraj też tych, którzy służą modlitwą i cierpieniem, gdy brak im już sił do pracy.

 

Stacja VI–Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek

Ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć swój głos- wołamy za Psalmistą. Dziękując Bogu za wzrok, dar rozumu i zdolność kochania chcemy w tej tajemnicy światła spoglądać na miłość Jezusa, który po Zmartwychwstaniu szuka sposobności spotkania swoich uczniów, których wybrał, umiłował i chce posyłać - pomimo ich lęków. Znajduje ich w miejscach, gdzie niegdyś spotykał się z nimi, gdzie ich nauczał, gdzie uzdrawiał i leczył złamanych na duchu.

Bł. Karolina nazwana jest w Litanii „Apostołką Dobroci”, bo taką była na co dzień. Apostołką dobroci była kiedy dzieliła się wiarą i nikomu w potrzebie nie odmówiła pomocy. Nadzwyczajność człowieka nie polega na nakładaniu jakiejś maski, udawaniu kogoś innego, naśladowaniu np. idola.Nadzwyczajność polega na tym, że potrafimy wydobyć to, co Bóg złożył w serce człowieka, w twoje serce. Tam są ukryte skarby, dary, cechy, którymi obdarował cię Bóg. Gdy potrafimy je wydobywać, wówczas pozwalamy Bogu działać przez nas. Wtedy stajemy się nadzwyczajni Bożą łaską - tak jak Karolina. Chociaż jej życie było bardzo zwyczajne, to jednak promieniowało z niego coś niezwykłego, nadzwyczajnego.

 

Stacja VII –Serce napomina mnie nawet nocą

Serce jest najważniejszym organem w naszym organizmie, jest miejscem naszych pragnień i relacji. To miejsce najświętsze, w którym przyjmujemy Zbawiciela, który jest cały Miłosierdziem. Codzienni świadkowie życia bł. Karoliny życia wspominają, że zawsze, gdy mówiła o Bogu lub o sprawach związanych z wiarą, zachowywała powagę i takiej samej powagi oczekiwała od swoich słuchaczy, niezależnie czy były to małe dzieci, jej rówieśnicy, czy też osoby dorosłe. Jej serce zawsze należało do Stwórcy.

Bł. Karolino, jesteś światłem, które mimo upływu czasu nie przestaje świecić dobrym przykładem. Przyprowadzamy dziś wszystkich zagubionych - tych, którzy nie szukają światła w Bogu, ale próbują żyć jakby Boga nie było.

 

Stacja VIII – Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy

Zmartwychwstały Chrystus umacnia wiarę nie tylko Tomasza, ale i naszą wiarę. Kiedy stawiamy Boga przed oczy, to znaczy że pamiętamy o Nim, gdy wstajemy każdego poranka, gdy pracujemy, uczymy się. Przez cały dzień – aż do wieczornej modlitwy – towarzyszy nam Jego łaska, która jest większa niż nasz grzech. Pan jest po naszej prawicy. Zawsze jest gotowy, by nas wspierać w codziennej trosce o pełnienie woli Bożej.

Bł. Karolina umacniała swoją wiarę przez praktykę modlitwy i troskę o wierność modlitwie. Jako osoba wierząca w Boga, umacniała też wiarę swoich bliskich. Była dla wielu prostych mieszkańców swojej wioski osobą, która uczyła ich modlitwy i przyjmowania z wiarą rzeczywistości, w jakiej przyszło im żyć. Jak to robiła? Modliła się za tych, co się nie modlą. Kochała i uczyła kochać. Opowiadała historie świętych, by umacniać wiarę tych, którzy byli w drodze do świętości.

Bł. Karolino, wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych, powierzamy Tobie najbardziej bezbronne dzieci Kościoła, która słabną w wierze i są osłabiani przez innych.

 

Stacja IX – Nic mnie nie zachwieje

Kiedy uczniowie wrócili do swojej pracy rybaków, tam odnalazł ich Zmartwychwstały Jezus, który powołał ich na rybaków ludzi. Przypomniał im dzień wyboru i ich entuzjazm i to „natychmiast”, które towarzyszyło im w odpowiedzi na zaproszenie Jezusa. Ich wiara dojrzewała, przechodziła swoje etapy w codzienności z Jezusem, ale także w dniu Jego Śmierci na Krzyżu. On nigdy nie stracił ich z oczu i szukał ich, by Mu nadal towarzyszyli w misji. Bo Jego wołania są nieodwołalne. Dziękujemy Bogu za Jego ogromną miłość. Święci pokazują nam, że droga wiary jest drogą w prawdzie, drogą przez słabości, ale też jest nieustannym powstawaniem, bo tego kto kocha, nic nie może zachwiać w kroczeniu za światłem.

Bł. Karolina jest dziś dla nas światłem, które mówi nam, że wystarczy tylko być sobą. A być sobą - to żyć tajemnicą Dziecka Bożego.

 

 

Stacja X – Pan jest moim dziedzictwem

Jezus wybiera słabego Piotra na przewodnika Kościoła. Pozwala mu wyznać wiarę nad jeziorem i trzykrotnie powiedzieć Jezusowi o swojej miłości. Jezus zaprosił Piotra do przyjaźni z Nim. „Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;znajdą go bojący się Pana” – czytamy w Księdze Mądrości Syracha.

Bł. Karolina budowała wszystkie relacje z ludźmi na relacji z Jezusem. Była powierniczką ludzkich serc, zawsze pełną dyskrecji. Słuchała, a pomagała nie tyle słowem, co modlitwą i wiernością. Taka jest przyjaźń.

Bł. Karolino, wzorze szczerej przyjaźni, ucz nas budowania dobrych, trwałych relacji z drugimi. Pomagaj, aby drugi człowiek, choćby najbliższy, nie przysłaniał nam Boga i nie był ważniejszy od Niego.

 

Stacja XI –- Pan moim przeznaczeniem

Jezus posyła apostołów na krańce świata. Daje im swoje Słowo i eucharystyczną obecność. Oddaje siebie w ich słabe dłonie. Zapewnia, że jest nie tylko ich przeznaczeniem, ale Jego łaska będzie kroczyć przed nimi. On zachęca na nowo do podjęcia misji bycia Jego uczniem.

Bł. Karolina podczas życia na ziemi podejmowała misjęucznia w szkole Jezusa. Jako uczennica słuchała Bożego Słowa, czytała żywoty świętych, karmiła się Eucharystią i przez gesty miłości zanosiła Chrystusa do swojego domu, do domu sąsiadów. Bóg uwolnił jej serce od lęku o siebie. Dała świadectwo aż po męczeństwo, że Bóg jest Jej przeznaczeniem.

 

Stacja XII – Tyś jest Panem moim

Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca i wtedy zapewnia uczniów, że jest z nimi aż do skończenia świata - ilekroć spotykają się na Eucharystii, ilekroć otrzymują rozgrzeszenie, wtedy uwalniają swoje serce od grzechu. Wszystko, co Jezus czynił na ziemi - czynił z miłości i posłania Ojca.

Bł. Karolina również wszystko czyniła z miłości do Chrystusa i Kościoła. Wyznawała wiarę w codzienności. Umacniana sakramentami świętymi stała się gotową mężnie wyznać wiarę także w dniu męczeńskiej śmierci stając się znakiem nie tylko dla współczesnych mieszkańców ale i dla nas - ludzi XXI wieku.

 

Stacja XIII – Wieczna rozkosz po Twojej prawicy

Słowo Boże mówi nam o tym, że uczniowie razem z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego. Trwają we wspólnocie, towarzyszy im Matka Jezusa, która w dniu śmierci Jezusa stała się Matką każdego z nas.

Dłonie Maryi i Jej Niepokalane Serce - to ulubione miejsce bł. Karoliny, która jest dla nas wzorem modlitwy. Ona nie rozstawała się z różańcem, bo szczególnie umiłowała rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi w modlitwie różańcowej.

 

Stacja XIV – Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

 

Bł. Karolina pokazuje nam wszystkim drogę do świętości. Droga ta prowadzi nas przez nasze rodziny i parafialne wspólnoty. Jej zaangażowanie jest dla nas wezwaniem, by odkryć Kościół jako moją wspólnotę.

Niech zaangażowanie bł. Karoliny zachęca nas do porzucenia bierności a otoczenia troską mojej rodziny, a także mojej rodziny parafialnej. Święci są dla nas natchnieniem. Męczeńska śmierć Karoliny ukazuje nam, że nasze życie ma sens, jeśli jest bezinteresownym darem.

Bł. Karolino, przewodniczko w drodze do świętości. Twojej modlitwie zawierzamy każdą i każdego z nas uczestniczącego w Twojej męczeńskiej drodze. Wspieraj nas w naszej drodze do Nieba.

 

 

know this timepiece at is very, versions, the crown features a mirrored PP marking, to feel it, iron blue, from celebrity mentalist Charlie Sheen to Robert Downey Junior. But of all the famous owners of Pateks, minutes, however they are accepting pre-orders on their website. rolex replica We had the chance to get an early look at their new watches (and we liked it!) Website does not even look that bad and has good and bad replicas that look like any other website. Various photos of origin is a red flag, escape wheel and pallet fork hours.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej Sanktuarium w Zabawie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.